logo
SOCIEDADE GALEGA DE XERONTOLOXÍA E XERIATRÍA
arbol

 

AVAIS CIENTÍFICOS
___________________________________________________________________________
________

NORMATIVA AVAIS CIENTÍFICOS
___________________________________________________________________________________

 

ACTIVIDADES AVALIADAS

Máster Oficial Universitario:

Máster/Títulos propios universidades:

Actividades organizadas por Sociedades Científicas e Universidades (Non Máster):

Actividades organizadas por outras entidades (Asociacións, empresas privadas,…):

 

Proxectos:


.© Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. 2013