Facebook
Twitter
Suscríbete

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA BASEADA EN NOVOS MODELOS DE ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADA NA PERSOA

CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA SOCIOSANITARIA PARA A IMPLEMENTACIÓN DO MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADA NA PERSOA (AICP) DENDE O MODELO TRADICIONAL

ORGANIZACIÓN

Lugar e datas
Colexio Oficial de Médicos de Santiago de Compostela.
Rúa de San Pedro de Mezonzo, 39.
15701 Santiago de Compostela, A Coruña.
24 e 25 de novembro de 2017

Organiza
Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

Colabora
Colexio Oficial de Médicos de Santiago de Compostela.
Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG).
Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG).

Dirixen
Miguel Ángel Vázquez Vázquez.
Dr. en Medicina, Médico especialista en Xeriatría
e Xerontólogo social. Profesor asociado da
Universidade de Vigo. Presidente da SGXX.

Carlos Dosil Díaz.
Dr. en Psicoloxía. Vogal Área de Psicoxerontoloxía
da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría.
Vogal da Area Social da SGXX

IMPARTIDO POR

sgxx-lourdes-bermejo

Lourdes Bermejo

Doutora en Ciencias da Educación (Universidad Complutense Madrid 1982-87). Doutora en Ciencias da Educación (UNED, Premio Extraordinario Doctorado, 2002). Diplomada en Xerontoloxía Social (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología -SEGG-, 1996). Experta en Intervención Social Integral (Escuela Servicios Sociales Sanitarios de Canarias -ESSSCAN-, 1999). Educadora Social Habilitada (CEESCAN, 2015 – Colexiado Nº 002212).

www.lourdesbermejo.es

sgxx-foto-presidente-mavv

Miguel Ángel Vázquez Vázquez

Dr. en Medicina, Médico especialista en Xeriatría e Xerontólogo social. Profesor asociado da Universidade de Vigo. Presidente da SGXX.

Presidente da SGXX

O CURSO

OBXECTIVOS

Facilitar que universitarios e profesionais obteñan os coñecementos e habilidades precisas para deseñar, intervir, xestionar ou investigar en programas novos baixo o enfoque da AICP para recursos dirixidos a persoas en situación de dependencia e discapacidade, ou que estén afectados por enfermidades crónicas que requiran coidados de longa duración.

METODOLOXÍA

Metodoloxía variada e participativa.
Con exposicións teórico-prácticas, reflexións, debates, traballo individual e en grupos. Aprendizaxe significativo e aplicable á realidade dos participantes.

PERSOAS DESTINATARIAS

 • Profesionais de atención xerontolóxica.
 • Directores de Centros de Día e de Centros Residenciais.
 • Directores e Coordinadores de Programas de Axuda no Fogar.
 • Profesionais da Atención Primaria (concellos e SERGAS) da Administración Autonómica e da Administración Local.
 • Profesionais dos centros sociosanitarios de maiores, residenciais ou de día.
  Alumnos/as das Universidades de Galicia.
 • Outras entidades relacionadas co sector de apoio e atención as persoas Maiores.

PROGRAMA DOCENTE

Descarga o Programa en PDF

Venres  24 de novembro

Imparte: Lourdes Bermejo.

15.30 – 16.00h. Recollida de Documentación e rexistro de asistencia. Información de actividades non presenciais: acceso, titorización e actividades persoais.

16.00 – 16.15h. Presentación da Xornada, obxectivos e coordinación académica.

16.15 – 18.15h. Reflexións e Análisis Crítico e Comprensivo da situación actual no sector da atención as persoas maiores: ¿”Gústannos” os nosos recursos? ¿Qué está a cambiar e por qué?

18.15 – 18.30h. Workcoffee.

18.30 – 20.30h. Antecedentes, Bases Científicas e Éticas da Atención Integral e Integrada na Persona. Metodoloxías e estratexias para a súa implementación en Centros e Servizos Xerontolóxicos (I): Realmente, ¿Debemos de cambiar? ¿Por qué e cómo facelo?

Sábado 25 de novembro

Imparte: Lourdes Bermejo

10.00 – 11.40h. Metodoloxías e estratexias para a súa implementación en Centros e Servizos Xerontolóxicos (II): Unha mirada global e sistémica: Aspectos organizacionais e ambientais, metodoloxías e instrumentos de traballo, novos desempeños e roles profesionais e relacionais para lograr unha maior integralidade e personalización. Oportunidades e Dificultades.

Aspectos organizacionais e metodolóxicos: Planificación do Proceso, Recursos Humáns e Xestión do cambio. Diversidade metodolóxica para a implementación en Residencias e en Centros de Día: ¿Boas Prácticas versus Unidades de Convivencia?

11.40 – 12.00h. Work coffee.

12.00 – 14.00h. Metodoloxías e estratexias para a súa implementación en Centros e Servicios xerontolóxicos (III): Aspectos ambientais e relacionais. Metodoloxía e instrumentos de traballo para desenrolar o Modelo: ¿Qué é ser bo profesional hoxe en día? Novos desempeños e roles profesionais.

16.00 – 18.30h. Metodoloxías e estratexias para a súa implementación en Centros e Servizos Xerontolóxicos (IV): Metodoloxía e instrumentos de traballo para desenrolar o Modelo para lograr unha maior integralidade e personalización. Experiencias desenroladas en España e noutros países.

18.00h. Resumen de aprendizaxes. Presentación de tarefas/actividades non presenciais. Titoriza: Lourdes Bermejo.

18.30h. Work coffee.

Imparte: Miguel Ángel Vázquez Vázquez

18.45 – 20.00h. “Pros e contras dos Modelos de Atención Integral Centradas nas Persoas”

20:00h. Peche da xornada.

INSCRICIÓN

CUSTOS DE INSCRICIÓN

 • Socios e socias da SGXX: 25€
 • Colexiados COTSG/ CEESG e estudantes: 60€
 • Profesionais non socios ou colexiados: 81€
 • O curso conta con 5 becas de inscrición para socios/as da SGXX (concedidas segúndo orde de chegada da solicitude da beca, ate o remate de prazas).

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria á conta: ES45 2080 5092 0530 4002 0072 (ABANCA)
Concepto: “CURSO EN MODELOS ACP + Nome da persoa asistente”
* O xustificante de pago deberá ir adxunto na inscrición a traveso da Web www.sgxx.org.

POLÍTICA DE CANCELACIÓNS

As cancelacións feitas antes do 3 de novembro (inclusive) serán devoltas na súa integridade. As cancelacións feitas a partir do 3 de novembro serán devoltas nun 50%, en ambos casos, descontadas as tasas bancarias. Para solicitar unha cancelación de inscrición, deberá empregar o formulario de inscrición, escollendo a opción axeitada.

PRAZAS: Máximo de 40 persoas.

DATA LÍMITE INSCRICIÓN: 3 de novembro

Nº DE HORAS ACREDITADAS: 25 HORAS
13 horas presenciais + 12 horas de traballo titorizado (individual e grupal)

DATAS DE REALIZACIÓN PRESENCIAL
Venres 24 de novembro pola tarde. Sábado 25 de novembro todo o día.

DATAS DE PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES NON PRESENCIAIS
15 de decembro

ENTREGA DE DIPLOMA
Precísase acreditar un 85 por cento de asistencia presencial e realizar as actividades de traballo persoal titorizadas.

ACREDITACIÓN
Solicitada a Declaración de Interese Sanitario pola Consellería de Sanidade. Coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo e a Comisión Permanente de Avaliación Académica da SGXX.

LISTADO DE ADMITIDOS

11403348V
11802625
13073747
13790762
15988378C
32667173C
32680363P
32686542T
32794539N
33313520K
34270705S
34273340M
35457101W
35999812M
36055524B
36103668Q

36122442E
36144779A
36177295C
44092606L
44468435M
44477854V
44480853A
44482191F
44499151Q
44659325H
44662333J
44820108P
44846308B
48119065Y
52886305J

53110453A
5313527
53486465B
7478486
75071553J
76415675S
76578842C
76716749L
76727645J
76871612T
76906997B
76908141M
76909589G
76969256D
77408006B