en COVID-19

Os representantes rexionais comprometéronse a facer test de cribado en residencias dúas veces por semana e a facilitar o desenvolvemento dunha investigación sobre a pandemia.

(Vigo, 15 de decembro de 2020) Esta mañá, Miguel Ángel Vázquez, presidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, e José Manuel Pérez, tesoureiro, ambos en representación da xunta directiva da entidade, mantiveron unha reunión telemática coa Consellería de Política Social, representada por Fernando González Abeijón, director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, e Antón Acevedo Prado, director xeral de Atención Integral Sociosanitaria.

Neste encontro manifestaron o seu descontento coas medidas implementadas durante esta pandemia e expuxeron un plan de actuación para evitar máis erros.

En primeiro lugar, Miguel Ángel Vázquez sinalou que ata o de agora, en toda esta crise xerada pola Covid-19, as institucións, tanto as autonómicas como a central, deron a sensación de estar contra as residencias, non con elas, o que xerou desencanto e desánimo nos profesionais. “O sector sente só, criticado e tratado inxustamente”, afirmou. Por iso, desde a SGXX solicitaron ao Goberno galego que se faga un recoñecemento explícito do bo facer e a profesionalidade a todos os traballadores das residencias e centros de día, tanto públicos como privados. Tanto Acevedo como González Abeijón mostráronse de acordo con este aspecto e comprometéronse a recoller a testemuña e traballar para que isto se leve a cabo.

Respecto a as mortes en residencias, a Sociedade Galega presentou o anteproxecto dunha investigación que propón analizar as mortes nas residencias e solicitaron a colaboración da Xunta de Galicia para realizar unha análise profunda sobre as mortes por coronavirus en persoas maiores, non só as directas senón tamén as secundarias e terciarias. Neste sentido, Miguel Ángel Vázquez, reclamou información pormenorizada dos casos e mortes por coronavirus en Galicia.

Doutra banda, tamén instaron á Xunta de Galicia a elaborar un informe de situación da pandemia no que se reflexione sobre as medidas implementadas nestes meses e o seu resultado.

Como medidas a establecer con carácter urxente, o presidente da Sociedade Galega expoño dous fundamentais: realizar probas diagnósticas cada cinco días nas residencias, non cada sete, para aumentar a súa efectividade, e illar ás persoas positivas derivándoas a un centro de atención intermedia, como os que xa existen. Unha formulación co que se mostraron de acordo os dous directores xerais; de feito, anunciaron que está previsto que en breve comécense a facer controis de antígenos semanalmente e a metade de semana un PCR, co cal se faría un cribado cada tres ou catro días.

Respecto ao comité de expertos da Consellería de Sanidade, desde a SGXX entende que a ausencia de profesionais do sector residencial elimina o carácter de “experto”, debido a que só está formado por persoal sanitario e epidemiólogos, pero hai un gran baleiro das residencias, que son os que mellor coñecen estas contornas. Por tanto, desde a Sociedade Galega solicitan que se conte con eles para que poidan achegar a súa saber facer e experiencia a ese comité.

Principio del formulario

Tamén se abordou a necesidade de elaborar un protocolo en Galicia que regule as saídas durante o nadal das Persoas maiores que viven en residencias. Este documento xa se elaborou en Madrid e en Andalucía, comunidade esta última que contou co asesoramento da SGXX para elaborar o devandito documento. Os dous directores xerais afirmaron que se está traballando na elaboración deste protocolo tamén na nosa comunidade.

Doutra banda, Miguel Ángel Vázquez solicitou á Xunta a posta en marcha, canto antes, dun programa de formación teórico-práctico dirixido directores, técnicos e persoal de atención directa de residencias, en dúas materias imprescindibles actualmente: Covid 19 e vacinación. Neste aspecto, os dous representantes da Xunta aseguraron que o próximo ano impartirase formación a través de varias ferramentas e plataformas.

Outro punto que abordou o presidente da SGXX foi a necesidade de que o Sergas elabore un plan de atención sanitaria para as residencias galegas, no que se contemple o apoio directo de equipos de enfermería e médicos a estes centros, así como potenciar a subministración de material de protección e equipos EPI, que escasean en moitas ocasións.

Final del formulario

Doutra banda, a Sociedade Galega solicitou o acceso aos médicos de centros residenciais ao programa Illanus, que xestiona a información sanitaria, algo que lles facilitaría moito o traballo e melloraría a calidade de vida dos usuarios.

Antón Acevedo mostrouse de acordo con esta necesidade e adiantou que están a traballar para que as residencias teñan acceso ao programa Illanus o ano que vén; de feito, afirmou que teñen previsto que o 100% das residencias galegas estean incluídas neste programa antes de finais de 2021.

Con este encontro a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría dá resposta a un dos seus principais fins como Sociedade Científica: mellorar a calidade de vida das persoas maiores

Artículos recientes

Empieza a escribir y presiona "Intro" para buscar

A SGXX alerta da urxente necesidade de aplicar programas de prevención de riscos psicosociais nas residencias galegasOs xeriatras e xerontólogos galegos recomendan ás persoas maiores vacinarse contra a Covid