Para realizar calquera consulta sobre as accións de formación desta sección, utiliza o formulario de CONTACTO seleccionando como “Motivo de consulta” a opción “Formación”

Curso gratuito on-line para coidadores de persoas mayores en situación de dependencia

Presentamos a novena edición do CURSO GRATUITO ON-LINE, PARA COIDADORES DE PERSOAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, que permanecerá aberto dende a actualidade ata o 31 de decembro de 2023. Organizado por compoñentes do Grupo de Traballo da SEGG para o estudo e seguimento da Lei de Dependencia.

O obxectivo do curso é facilitar unha ferramenta formativa e práctica que axude aos coidadores, prestando unha atención básica á persoa maior, garantindo a calidade e continuidade asistencial.

Con este curso se pretende axudar no coidado cotía, ofrecendo unha formación específica en habilidades para o coidado, e axudar a resolver de maneira clara e cunha ilustración sinxela, as dificultades que supoñan unha persoa maior.

Empeza a escribir e presiona "Intro" para buscar