sgxx-foto-presidente-mavv

Presidente
Dr. D. Miguel Angel Vázquez Vázquez

sgxx-jd-jmps

Vicepresidente 1º encargado das relacións externas
Dr. D. José Manuel Pazos Seco

sgxx-jd-jpm

Vicepresidente 2º encargado de coordinar as actividades das vocalías
Dr. D. Javier Pérez Martín

sgxx-jd-jmfg

Secretario
Dr. D. José Maria Faílde Garrido

sgxx-jd-clv

Tesoureiro
Dr. D. Cesáreo López Vidal

sgxx-jd-smbc

Vogal Sección Clínica
Dra. Dña. Sonia María Barros Cerviño

sgxx-jd-ir-220x220

Vogal Sección Social
Dña. Isabel Redondo Zambrano

sgxx-jd-cdd

Vogal Psicoxerontoloxía
Dr. D. Carlos Dosil Díaz

sgxx-jd-mum

Vogal Enfermaría
Dña. Marta Ulloa Méndez

sgxx-jd-rrr

Vogal Xerocultura
Dña. Raquel Ramos Rodríguez

sgxx-jd-llm

Vogal Centros Xerontolóxicos
D. Luis Lorenzo Mur

sgxx-jd-igai

Vogal Formación e Investigación
Dra. Dña. lsabel González-Abraldes lglesias

Ampliar información

Sauda do Presidente

Estimados/as socios/as

A Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatria é unha sociedade científica interdisciplinaria cuxos principais obxectivos son promover os coñecementos no ámbito da xerontoloxía no seu máis amplo sentido; e dicir, clínicos, biolóxicos psicolóxicos e sociais. Para elo, temos unha sociedade formada por máis de 500 socios procedentes de moi diversas disciplinas que dun modo ou outro deberían aportar o seu coñecemento para mellorar a calidade de vida das persoas maiores da nosa comunidades e por ende de todos os maiores.

Neste sentido, como Presidente da Sociedade serán prioridades da mesma, en primeiro lugar, fomentar a participación de todos os socios en todas as actividades organizadas por nos, así como escoitalos para apoialos en todas as actividades que nos propoñan e que desde a Xunta Directiva se considere que poidan contribuír a difundir o saber xerontolóxico.

Será tamén outra prioridade fomentar a formación de todos os profesionais que dedican a súa actividade á atención e coidados das persoas maiores, tanto desde o sistema sanitario como social ou, incluso, do aínda pendente por delimitar sociosanitario, para o cal tratarase de traballar de xeito conxunto coas tres universidades galegas. Por outra banda, e sendo as persoas maiores o noso obxectivo diana, potenciaremos a colaboración coas sociedades e entidades de persoas maiores a fin de asesorarlles en cantas dúbidas poidan ter acercando o noso saber científico a toda a sociedade galega para desde xeito contribuír a a facer de Galicia o paraíso dos vellos tanto en canto á calidade da atención como do estado de benestar.

Traballaremos de xeito conxunto coa administración e trataremos de influír nela a fin de que as políticas de atención sexan menos “políticas” e máis adaptadas á situación real das persoas maiores buscando sempre o mellor para a sociedade.

Espero, que estes tres anos aos que nos enfrontamos, con moitas gañas de facer cousas, sexan un marco de referencia e que a nosa Sociedade se constitúa no órgano de asesoramento e consultaría que todos os socios pensamos que ten que ser no noso ámbito de actuación.

Moitas grazas a todos por confiar en nós e esperamos non defraudarvos coas nosas iniciativas e bo facer.

+ LISTA DE ACTAS

ASAMBLEIA 23/04/2016.
Lugar: Salón de Actos da Diputación Provincial de Lugo.
Ver (PDF).

JD 05 18/02/2016.
Lugar: Colexio Oficial de Médicos de Santiago de Compostela.
Ver (PDF).

JD 04 26/11/2015.
Lugar: Colexio Oficial de Médicos de Santiago de Compostela.
Ver (PDF).

JD 03 15/10/2015.
Lugar: Colexio Oficial de Médicos de Santiago de Compostela.
Ver (PDF).

JD 02 23/07/2015.
Lugar: Residencia SARQUAVITAE de Santiago de Compostela.
Ver (PDF).

+ REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 26 de Marzo de 2015 sede del Colegio de Médicos de Santiago de Compostela

En reunión celebrada por la Junta Directiva de la SGXX el día 26 de marzo de 2015 en la sede de la Sociedad  Colegio de Médicos de Santiago de Compostela), se han tomado los siguientes acuerdos (Resumen):

 • Se aprueba la sede para el XXVII Congreso de la SGXX que será la ES de Ingeniería Informática de la Universidad de Vigo, Campus de Ourense.
 • Se aprueba la prórroga del plazo para envío de comunicaciones hasta el 30 de abril de 2015.
 • Se aprueba la creación de 15 becas de inscripción al Congreso de Ourense.
 • Se aprueba la convocatoria de elecciones a la Junta Directiva de la SGXX así como la fecha de la Asamblea general que será el día 27 de junio.
 • Se informa acerca de las Jornadas de Evaluación Cognitiva celebradas en Lugo y en Ourense.
 • Se informa acerca de la Junta Plenaria de la SEGG celebrada en Madrid el pasado 30 de enero.
 • Se informa acerca de las actividades promovidas por el Grupo de Demencias creado por FAGAL.

+ REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 18 de Diciembre de 2014 sede del Colegio de Médicos de Santiago de Compostela

En reunión celebrada por la Junta Directiva de la SGXX el día 18 de diciembre de 2014 en la sede de la Sociedad  Colegio de Médicos de Santiago de Compostela), se han tomado los siguientes acuerdos (Resumen):

 • Propuesta de convocatoria de elecciones para la constitución de la nueva Junta Directiva de la Sociedad, ya que en Junio de 2015 expira el mandato de la actual.
 • Se aprueba el lema del próximo congreso “Atención sociosanitaria”, así como el Comité Organizador y el Científico preliminares a la espera de cerrarlos.
 • Se aprueba la constitución de un comité de bioética dentro de la sociedad.
 • Se informa acerca de las Jornadas de Evaluación Neuropsicológicas celebradas en Santiago y Pontevedra.
 • Se aprueba el convenio de colaboración con la Universidad de Vigo.
 • Se aprueba el nombre de la revista de la Sociedad “Revista Internacional de Envejecimiento y Salud (International Journal of Aging and Health).”
 • Se informa acerca de las actividades de los diferentes grupos de trabajo.

+ REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 25 de Septiembre de 2014 sede del Colegio de Médicos de Santiago de Compostela

En reunión celebrada por la Junta Directiva de la SGXX el día 25 de septiembre de 2014 en la sede de la Sociedad  Colegio de Médicos de Santiago de Compostela), se han tomado los siguientes acuerdos (Resumen):

 • Expresar la satisfacción por el éxito del XXVI Congreso de la SGXX celebrado en el Pazo da Cultura de Pontevedra.
 • Proponer como ciudad para la celebración del próximo congreso a Ourense
 • Aprobar el aval de la SGXX a la entidad AFAGA para concurrir a los premios Mano Amiga.
 • Aprobar el presupuesto presentado por la empresa Innovación Ágil para hacerse cargo de la página web de la Sociedad.
 • Aprobar el inicio de gestiones para poner en marcha una revista científica, para lo que se contactará con la editorial Elservier.
 • Continuar apoyando a los grupos de trabajo sobre “ejercicio físico en centros sociosanitarios”, Síndrome de Down y Envejecimiento” y “herramientas de evaluación cognitiva”.

+ REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 20 de Junio de 2014 Pazo da Cultura de Pontevedra

En reunión celebrada por la Junta Directiva de la SGXX el día 20 de Junio de 2014 en la Sede del Pazo da Cultura de Pontevedra, se han tomado los siguientes acuerdos (Resumen):

 • Potenciar el convenio marco de colaboración con la Federación Galega del Síndrome de Down (Down Galicia).
 • Firmar un acuerdo de colaboración con el Colegio de Educadores Sociales de Galicia.
 • Felicitar a los organizadores del XXVI Congreso de la SGXX por su buen hacer y resultados obtenidos.
 • Proponer a la Asamblea el cambio del vocal de gerocultura, por renuncia del mismo, proponiendo al profesor de la Universidad de Vigo y experto en actividad física en las personas mayores, D. José MaCancela Carral.
 • Organizar una serie de cursos de formación en las áreas de valoración e intervención con personas mayores.
 • Informar que las altas de socios correspondientes al año 2014 han sido 17; mientras que las bajas han sido 15.
 • Informe de la tesorería acerca de las cuentas de la Sociedad.
 • Grupo de trabajo Ejercicio Físico en Centros Sociosanitarios. El Vocal del área Clínica, comenta que cuenta con dos centros interesados en colaborar con el grupo de trabajo.
 • Grupo de trabajo: Herramientas de Evaluación Cognitiva. El Vocal de Psicogerontología, comenta que se ha realizado un estudio a partir de las encuestas contestadas por los socios a través de la página web, y que dicho estudio se ha presentado en Galisenior, en un Mesa en la Real Academia de Medicina de La Coruña y en la Revista Española de Gerontología.
 • Grupo de trabajo: Síndrome de Down y Envejecimiento. La Vocal de I+D, informa que el Down Galicia participará en una de las mesas del Congreso.
 • El Vicepresidente Primero, presenta un proyecto de investigación multicéntrico para la mejora de la calidad en el uso de medicamentos en las personas mayores, con el objetivo de diseñar estrategias de intervención para la reducción del uso inapropiado de los mismos. Comenta que aquellos interesados en participar encontraran información en el stand de la Sociedad.

+ REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 6 de Marzo de 2014

En reunión celebrada el día 6 de marzo de 2014 en la sede, cedida gentilmente por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, la Junta Directiva de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría ha tomado los siguientes acuerdos (resumen):

 • Transmitir nuestro pesar por el reciente fallecimiento de nuestro querido amigo y socio fundador de la SGXX, D. Indalecio Prieto Iglesias.
 • Aprobar la remesa de paso de cuotas a los socios/as de la SGXX.
 • Con respecto al próximo Congreso:
  • Aprobar la concesión de 15 becas de inscripción, para socios de la SGXX que acrediten al menos un año de antigüedad, para el XXVI Congreso de la SGXX a celebrar en Pontevedra.
  • Aprobar la concesión de dos premios a las mejores comunicaciones orales (clínica y social) de 600 euros cada uno de ellos y de uno al mejor póster de 400 euros.
 • Aprobar la creación de un grupo de trabajo en relación con el Síndrome de Down y el envejecimiento que será coordinado por la socia y miembro de la Junta Directiva: Mª Dolores Monteagudo, con la que los socios/as interesados en trabajar en este campo pueden ponerse en contacto.

+ REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 17 de Octubre de 2013

SGXX reunión junta directiva 17 octubre 2013

En la reunión de la Junta Directiva de la Sociedad celebrada el día 17 de octubre en Pontevedra, se han tomado los siguientes acuerdos:

1) Acreditación y VºBº a las siguientes actividades:

 • “VIII Xornadas de información socio-sanitarias da Serra de Outes”, solicitado por el socio Sr. D. José Dios
 • Curso de “Formación para la especialización en el cuidado de enfermos de Alzheimer”, solciitado por la Asociación de enfermos de Alzheimer de Ferrol (AFAL)
 • Proyecto “Acción de voluntariado para persoas maiores”, solicitado por el socio Sr. D. David Facal
 • Dar el VºBº a la firma de un convenio de colaboración con la Federación Galega de Institucións para o Síndrome de Down (Down Galicia)

2) Difundir las actividades de los grupos de trabajo sobre Actividad Física en Centros Sociosanitarios y Herramientas de Evaluación Cognitiva y Neuropsicológica a fin de que todos los socios que quieran incorporarse puedan hacerlo poniéndose en contacto con los coordinadores, Prof. Raimundo Mateos (USC) y Prof. David Facal (USC), respectivamente.

3) Aprobar el Comité Organizador y Científico, así como la sede para la celebración del XXVI Congreso de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría que será en Pontevedra los días 20 y 21 de junio de 2014.

+ REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 18 de Julio de 2013

En la reunión de la Junta Directiva celebrada el día 18 de julio de 2013, entre otros temas se trataron y aprobaron los siguientes:

 • Conceder el aval de la Sociedad al proyecto europeo del Grupo de Investigación en Gerontología de la UDC denominado: Active Ageing Learning Community (a-Learn)
 • Aprobar las cuentas del XXV Congreso Internacional de la SGXX celebrado en A Coruña, que han arrojado un saldo positivo de 794€
 • Aprobar el reglamento para la puesta en marcha de los Grupos de Trabajo de la Sociedad y poner en marcha los siguientes:
  • A propuesta del Vocal de Psicogerontología: Estudio gallego sobre el empleo y optimización de herramientas de valuación cognitiva y neuropsicológica (Coordinador: David Facal)
  • A propuesta del Vocal de la Sección Clínica: Programa de Actividad Física en Centros Sociosanitarios (Coordinadores: Raimundo Mateos y Chema Cancela)
 • Abrir de plazo hasta el 30 de octubre de 2013, para que todos aquellos socios que quieran incorporarse a los Grupos de Trabajo, lo hagan poniéndose en contacto con los coordinadores.

+ REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 20 diciembre de 2012 Edificio Universitario de Oza

Reunidos: Presidente D. José Carlos Millán Calenti, Vicepresidente 1º D. Javier Pérez Martín,Vicepresidenta 2ª Dña. Rocío Malfeito Tesorera Dña. Leire Lodeiro Fernández, Secretaria Dña. Paula Mª Mañana Rendal, Vocal de Centros Gerontológicos D. Cesáreo López Vidal

Excusan asistencia: Vocal de Gerocultura D. Francisco José García López González, Vocal Sección Clínica D. Raimundo Mateos Álvarez, Vocal de Sección Social Dña Mª de Gracia Areñas Gómez, ,Vocal de Psicogerontología D. David Facal Mayo ,Vocal de Enfermería Dña. Eva Mª Carro Fernández, Vocal de Formación e Investigación Dña. Mª Dolores Monteagudo González

De acuerdo al orden del día establecido, acuerdan en los siguientes términos:

 • Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior

Se aprueba por unanimidad el acta referido a la reunión del día 27 de diciembre de 2012

 • Informe del Presidente

PAGINA WEB: Nueva normativa de avales redactada por los miembros de la junta David Facal y Mª Dolores Monteagudo.

FACEBOOK: A cargo de Leire Lodeiro y María Areñas, se utilizará para publicitar y difundir noticias acerca del próximo congreso, tratando de hacer llegar esta información a entidades relacionadas con la gerontología y la geriatría como pueden ser centros de día, residencias, etc.

ENTIDADES SUBCONTRATADAS: Se plantea la continuidad de las entidades subcontratadas por la sociedad:Galega de Publicidade (página web y base de datos de socios) ,Algalia (contabilidad y fiscal) y Tilo Comunicaciones (Publicidad y prensa).

PROYECTO GRUNDTVIG: Estamos a la espera de su cierre y liquidación final.

APARTADO DE CORREOS 939. Es el nuevo aparatado de correos de la sociedad, ubicado en Coruña (15001).

 • Informe de los diferentes cargos electos de la Junta Directiva

Dña. Leire Lodeiro, tesorera, informa acerca del estado de las cuentas de la sociedad tras el cierre del congreso de Santiago de Compostela; las cuales presentan un importante beneficio para nuestra Sociedad.

D. Javier Pérez, vicepresidente 1º comenta la posibilidad de publicar la guía elaborada con el proyecto Grundvig. Se plantea difundirla en formato PDF en la página web. También informa acerca del material de imprenta de la SGXX que ha traído para entregar hoy y que incluye sobres, hojas con membrete,…

 • XXV Congreso Internacional de la SGXX a celebrar en A Coruña. Reunión y presentación de los miembros del Comité Organizador

Se presentan los miembros del Comité Organizador del XXV Congresoa la Junta Directiva y se debate acerca del Congreso.

 • Ruegos y preguntas

La Junta Directiva manifiesta el pésame por el reciente fallecimiento del padre del Dr. Vázquez, anterior presidente de esta Sociedad.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18,00 horas en el día y lugar arriba señalado.

RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA 27 de Septiembre 2012 Colegio de Médicos de Santiago de Compostela

El Presidente informa acerca del funcionamiento de la página web de la sociedad: se plantea la actualización de la misma incluyendo información de cursos y masters oficiales existentes en Galicia. Se decide la modificación de los requisitos necesarios para la concesión de avales científicos.

Se comenta acerca de la situación de los Grupos de Trabajo ya existentes en la sociedad. Dado que no están activos se decide la anulación de los mismos.

Se comenta acerca del boletín semestral; decidiéndose la recopilación mensual de las actividades en un documento que podría llamarse Boletín y que se publicaría en la página web. Realizándose un resumen de todos ellos para constituir un Boletín semestral. Se plantea la posibilidad de enviar correos electrónicos a los socios con un link a la página web para que estos estén informados y actualizados.

Respecto a FACEBOOK, se plantea mantenerlo y dinamizarlo dotándolo de contenidos. El objetivo será difundir las noticias de la Sociedad y tratar de captar socios.

Se comenta acerca de actualizar las Normativas de las Bolsas y Premios. Se decide en el próximo congreso mantener los tres premios existentes modificando las normas y bases del concurso para contar con los datos de los participantes para así no tener problemas a la hora de hacer efectivo el pago del premio. Se plantea ampliar las bolsas de inscripción para el próximo congreso así como se decide no mantener las bolsas de investigación por haber quedado desiertas en los dos últimos años.

Se da el visto bueno la posibilidad de establecer un convenio marco con la Universidad de Vigo y estudiar la posibilidad de hacerlo con las otras dos universidades de la CC.AA. La Coruña y Santiago de Compostela.

Con el fin de dinamizar la incorporación de nuevos socios se plantea que aquellos que formulen preinscripciones, estas sean revisadas en las reuniones realizadas cada tres meses en lugar de que sean cada año.

Se comenta acerca del próximo congreso de la Sociedad que se llevará a cabo en A Coruña los días 10 y 11 de mayo, contando como sede con el salón de actos del Edificio Universitario de Oza. Se establece formar una Comisión Técnica que se encargue de la organización del Congreso, de la que sería presidente Jose Carlos Millán, Secretaria Ana Maseda, Tesorera Leire Lodeiro, y entre las vocales estaría Paula Mañana. Se comenta que en la próxima reunión de Diciembre se traerán distintas propuestas por parte de los miembros respecto al congreso.

La vocal de enfermería informa acerca del próximo examen EIRa celebrar el día 2 de febrero de 2013, facilitando la información para que sea colgada en la página web de la sociedad. También informa y pide el apoyo de la Sociedad acerca de la posibilidad de que el tiempo de trabajo en centros privados sea tenido en cuenta, en igualdad de condiciones, para las plazas del SERGAS. Moción que la Junta aprueba.

Por parte del vocal del área clínica se plantea la constitución de nuevos grupos de trabajo dando prioridad al ámbito de la Atención Primaria, tratando de mejorar la comunicación desde la sociedad con la misma. Para mejorar dicha comunicación, plantea la posibilidad de realizar encuestas con los socios de Atención Primaria a fin de ver en que les gustaría trabajar o están trabajando.

También se plantea la posibilidad de establecer vías de comunicación a través de la web.

XUNTA DIRECTIVA 5 de Xullo 2012

O pasado 5 de xullo a nova Xunta Directiva da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría reuniuse na súa primeira xuntanza a fin de establecer a estratexia de funcionamento para os próximos tres anos así como para recibir o traspaso das competencias da Xunta anterior.

Ao longo da reunión, tratáronse diferentes temas de interese entre os que se atopaba a ratificación do Congreso da Sociedade para o ano 2013, que se celebrará en A Coruña en datas por confirmar pero que posiblemente sexan as do 10 e 11 de maio unha vez confirmada a sede, que pretende ser o Paraninfo da Universidade ou outras instalacións da mesma. Tamén se acordou prorrogar os contratos coas entidades de xestión contable, da páxina web e do gabinete de prensa ata decembro de 2012.