sgxx-jd-jmfg

Presidente
D. José Maria Faílde Garrido

D. José Ramón Martínez Calvo

Vicepresidente 1º
D. José Ramón Martínez Calvo

D. Raimundo Mateos Álvarez

Vicepresidente 2º
D. Raimundo Mateos Álvarez

Dña. María D. Dapía Conde

Secretaria
Dña. María Dolores Dapía Conde

D. José Manuel Pazos Seco

Tesoureiro
D. José Manuel Pazos Seco

Dña. Gloria Rodríguez Cabaleiro

Vogal Sección Clínica
Dña. Gloria Rodríguez Cabaleiro

Dña. Rosa Mínguez

Vogal Sección Social
Dña. Rosa Mínguez Moreira

D. César Bugallo Carrera

Vogal Psicoxerontoloxía
D. Cesar Bugallo Carrera

Dña. Eva Mª Carro Fernández

Vogal Enfermería
Dña. Eva Carro Fernández

D. Natalia Vérez Cotelo

Vogal Xerocultura
Dña. Natalia Vérez Cotelo

D. Rafael Vázquez

Vogal Centros Xerontolóxicos
D. Rafael Vázquez Piñeiro

Dña. Mª Elena Mosquera Losada

Vogal Formación e Investigación
Dña. María Elena Mosquera Losada

Sauda do Presidente

Estimados/as socios/as

A Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatria é unha sociedade científica interdisciplinaria cuxos principais obxectivos son promover os coñecementos no ámbito da xerontoloxía no seu máis amplo sentido; e dicir, clínicos, biolóxicos psicolóxicos e sociais. Para elo, temos unha sociedade formada por máis de 500 socios procedentes de moi diversas disciplinas que dun modo ou outro deberían aportar o seu coñecemento para mellorar a calidade de vida das persoas maiores da nosa comunidades e por ende de todos os maiores.

Neste sentido, como Presidente da Sociedade serán prioridades da mesma, en primeiro lugar, fomentar a participación de todos os socios en todas as actividades organizadas por nos, así como escoitalos para apoialos en todas as actividades que nos propoñan e que desde a Xunta Directiva se considere que poidan contribuír a difundir o saber xerontolóxico.

Será tamén outra prioridade fomentar a formación de todos os profesionais que dedican a súa actividade á atención e coidados das persoas maiores, tanto desde o sistema sanitario como social ou, incluso, do aínda pendente por delimitar sociosanitario, para o cal tratarase de traballar de xeito conxunto coas tres universidades galegas. Por outra banda, e sendo as persoas maiores o noso obxectivo diana, potenciaremos a colaboración coas sociedades e entidades de persoas maiores a fin de asesorarlles en cantas dúbidas poidan ter acercando o noso saber científico a toda a sociedade galega para desde xeito contribuír a a facer de Galicia o paraíso dos vellos tanto en canto á calidade da atención como do estado de benestar.

Traballaremos de xeito conxunto coa administración e trataremos de influír nela a fin de que as políticas de atención sexan menos “políticas” e máis adaptadas á situación real das persoas maiores buscando sempre o mellor para a sociedade.

Espero, que estes tres anos aos que nos enfrontamos, con moitas gañas de facer cousas, sexan un marco de referencia e que a nosa Sociedade se constitúa no órgano de asesoramento e consultaría que todos os socios pensamos que ten que ser no noso ámbito de actuación.

Moitas grazas a todos por confiar en nós e esperamos non defraudarvos coas nosas iniciativas e bo facer.

Empeza a escribir e presiona "Intro" para buscar