sgxx-jd-jmfg

Presidente
D. José Maria Faílde Garrido
Ver CV

jose-ramon-martinez-calvo

Vicepresidente 1º
D. José Ramón Martínez Calvo
Ver CV

raimundo-mateos-alvarez

Vicepresidente 2º
D. Raimundo Mateos Álvarez
Ver CV

maria-dapia-conde

Secretaria
Dña. María Dolores Dapía Conde
Ver CV

jose-manuel-pazos-seco

Tesoureiro
D. José Manuel Pazos Seco
Ver CV

gloria-rodriguez-cabaleiro

Vogal Sección Clínica
Dña. Gloria Rodríguez Cabaleiro
Ver CV

rosa-minguez

Vogal Sección Social
Dña. Rosa Mínguez Moreira
Ver CV

cesar-bugallo-carrera

Vogal Psicoxerontoloxía
D. Cesar Bugallo Carrera
Ver CV

eva-maria-carro-fernandez

Vogal Enfermería
Dña. Eva Carro Fernández
Ver CV

natialia-verez-cotelo

Vogal Xerocultura
Dña. Natalia Vérez Cotelo
Ver CV

rafael-vazquez

Vogal Centros Xerontolóxicos
D. Rafael Vázquez Piñeiro
Ver CV

maria-elena-mosquera-losada

Vogal Formación e Investigación
Dña. María Elena Mosquera Losada
Ver CV

Sauda do Presidente

Estimados/as socios/as

A Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatria é unha sociedade científica interdisciplinaria cuxos principais obxectivos son promover os coñecementos no ámbito da xerontoloxía no seu máis amplo sentido; e dicir, clínicos, biolóxicos psicolóxicos e sociais. Para elo, temos unha sociedade formada por máis de 500 socios procedentes de moi diversas disciplinas que dun modo ou outro deberían aportar o seu coñecemento para mellorar a calidade de vida das persoas maiores da nosa comunidades e por ende de todos os maiores.

Neste sentido, como Presidente da Sociedade serán prioridades da mesma, en primeiro lugar, fomentar a participación de todos os socios en todas as actividades organizadas por nos, así como escoitalos para apoialos en todas as actividades que nos propoñan e que desde a Xunta Directiva se considere que poidan contribuír a difundir o saber xerontolóxico.

Será tamén outra prioridade fomentar a formación de todos os profesionais que dedican a súa actividade á atención e coidados das persoas maiores, tanto desde o sistema sanitario como social ou, incluso, do aínda pendente por delimitar sociosanitario, para o cal tratarase de traballar de xeito conxunto coas tres universidades galegas. Por outra banda, e sendo as persoas maiores o noso obxectivo diana, potenciaremos a colaboración coas sociedades e entidades de persoas maiores a fin de asesorarlles en cantas dúbidas poidan ter acercando o noso saber científico a toda a sociedade galega para desde xeito contribuír a a facer de Galicia o paraíso dos vellos tanto en canto á calidade da atención como do estado de benestar.

Traballaremos de xeito conxunto coa administración e trataremos de influír nela a fin de que as políticas de atención sexan menos “políticas” e máis adaptadas á situación real das persoas maiores buscando sempre o mellor para a sociedade.

Espero, que estes tres anos aos que nos enfrontamos, con moitas gañas de facer cousas, sexan un marco de referencia e que a nosa Sociedade se constitúa no órgano de asesoramento e consultaría que todos os socios pensamos que ten que ser no noso ámbito de actuación.

Moitas grazas a todos por confiar en nós e esperamos non defraudarvos coas nosas iniciativas e bo facer.

ASAMBLEA 23/04/2016.
Lugar: Salón de Actos da Diputación Provincial de Lugo.
Ver (PDF).

JD 05 18/02/2016.
Lugar: Colexio Oficial de Médicos de Santiago de Compostela.
Ver (PDF).

JD 04 26/11/2015.
Lugar: Colexio Oficial de Médicos de Santiago de Compostela.
Ver (PDF).

JD 03 15/10/2015.
Lugar: Colexio Oficial de Médicos de Santiago de Compostela.
Ver (PDF).

JD 02 23/07/2015.
Lugar: Residencia SARQUAVITAE de Santiago de Compostela.
Ver (PDF).

REUNIÓN DA XUNTA DIRECTIVA 26 de Marzo de 2015 sede del Colexio de Médicos de Santiago de Compostela

En reunión celebrada pola Xunta Directiva da SGXX o día 26 de marzo de 2015 na Sede da Sociedade Colexio de Médicos de Santiago de Compostela), tomáronse os seguintes acordos (Resumo):

 • Apróbase a Sede para o XXVII Congreso da SGXX que será de Ingeniería Informática da Universidade de Vigo, Campus de Ourense.
 • Apróbase a prórroga do prazo para envío de comunicacións ata o 30 de abril de 2015.
 • Apróbase a creación de 15 becas de inscripción ao Congreso de Ourense.
 • Apróbase a convocatoria de eleccións á Xunta Directiva da SGXX así como a data da Asemblea xeral que será o día 27 de xuño.
 • Infórmase achega das Xornadas de Avaliación Cognitiva celebradas en Lugo e en Ourense.
 • Infórmase achega da Xunta Plenaria da SEGG celebrada en Madrid o pasado 30 de xaneiro.
 • Infórmase achega das actividades promovidas polo Grupo de Demencias creado por FAGAL.
REUNIÓN DA XUNTA DIRECTIVA 18 de Decembro de 2014 sede do Colexio de Médicos de Santiago de Compostela

En reunión celebrada pola Xunta Directiva da SGXX o día 18 de decembro de 2014 na Sede da Sociedade Colexio de Médicos de Santiago de Compostela), tomáronse os seguintes acordos (Resumo):

 • Proposta de convocatoria de eleccións para a constitución da nova Xunta Directiva da Sociedade, xa que en xuño de 2015 expira o mandato da actual.
 • Apróbase o lema do próximo congreso “Atención sociosanitaria”, así como o Comité Organizador e o Científico preliminares á espera de pechalos.
 • Apróbase a constitución dun comité de bioética dentro da sociedade.
 • Infórmase achegada das Xornadas de Avaliación Neuropsicológicas celebradas en Santiago e Pontevedra.
 • Apróbase o convenio de colaboración coa Universidade de Vigo.
 • Apróbase o nome da revista da Sociedade “Revista Internacional de Envejecimiento e Saúde (International Journal of Aging and Health).”
 • Infórmase achegada das actividades dos diferentes grupos de traballo.
REUNIÓN DA XUNTA DIRECTIVA 25 de Setembro de 2014 sede do Colexio de Médicos de Santiago de Compostela

En reunión celebrada pola Xunta Directiva da SGXX o día 25 de setembro de 2014 na Sede da Sociedade Colexio de Médicos de Santiago de Compostela), tomáronse os seguintes acordos (Resumo):

 • Expresar a satisfacción polo éxito do XXVI Congreso da SGXX celebrado no Pazo dá Cultura de Pontevedra.
 • Propoñer como cidade para a celebración do próximo congreso a Ourense
 • Aprobar o aval da SGXX á entidade AFAGA para concorrer aos premios Mano Amiga.
 • Aprobar o orzamento presentado pola empresa Innovación Áxil para facerse cargo da páxina web da Sociedade.
 • Aprobar o inicio de xestións para poñer en marcha unha revista científica, para o que se contactará coa editorial Elservier.
 • Continuar apoiando aos grupos de traballo sobre “exercicio físico en centros sociosanitarios”,
 • Síndrome de Down e Envejecimiento” e “ferramentas de avaliación cognitiva”.diferentes grupos de traballo.
REUNIÓN DA XUNTA DIRECTIVA 20 de Xunio de 2014 Pazo da Cultura de Pontevedra

En reunión celebrada pola Xunta Directiva dá SGXX o día 20 de Xuño de 2014 na Sede do Pazo dá Cultura de Pontevedra, tomáronse vos seguintes acordos (Resumo):

 • Potenciar o convenio marco de colaboración coa Federación Galega dá Síndrome de Down (Down Galicia).
 • Asinar un acordo de colaboración co Colexio de Educadores Sociais de Galicia.
 • Felicitar aos organizadores do XXVI Congreso dá SGXX polo seu bo facer e resultados obtidos.
 • Propoñer á Asemblea ou cambio do vocal de gerocultura, por renuncia do mesmo, propoñendo ao profesor dá Universidade de Vigo e experto en actividade física nas persoas maiores, D. José MaCancela Carral.
 • Organizar unha serie de cursos de formación nas áreas de valoración e intervención con persoas maiores.
 • Informar que as altas de socios correspondentes ao ano 2014 foron 17; mentres que as baixas foron 15.
 • Informe dá tesorería achega dás contas dá Sociedade.
 • Grupo de traballo Exercicio Físico en Centros Sociosanitarios. O Vocal do área Clínica, comenta que conta con dous centros interesados en colaborar co grupo de traballo.
 • Grupo de traballo: Ferramentas de Avaliación Cognitiva. O Vocal de Psicogerontología, comenta que se realizou un estudo a partir dás enquisas contestadas polos socios a través dá páxina web, e que devandito estudo presentouse en Galisenior, nun Mesa na Real Academia de Medicina dá Coruña e na Revista Española de Gerontología.
 • Grupo de traballo: Síndrome de Down e Envejecimiento. A Vocal de I D, informa que o Down Galicia participará nunha dás mesas do Congreso.
 • O Vicepresidente Primeiro, presenta un proxecto de investigación multicéntrico para mellóraa dá calidade non uso de medicamentos nas persoas maiores, co obxectivo de deseñar estratexias de intervención para a redución do uso inapropiado dous mesmos. Comenta que aqueles interesados en participar atopasen información non stand dá Sociedade.
REUNIÓN DA XUNTA DIRECTIVA 6 de Marzo de 2014

En reunión celebrada o día 6 de marzo de 2014 na sede, cedida gentilmente pola Real Academia de Medicina e Cirugía de Galicia, a Xunta Directiva da Sociedade Galega de Gerontología e Geriatría tomou os seguintes acordos (resumo):

 • Transmitir noso pesar polo recente falecemento do noso querido amigo e socio fundador da SGXX, D. Indalecio Prieto Igrexas.
 • Aprobar a remesa de paso de cotas aos socios/as da SGXX.
 • Con respecto ao próximo Congreso:
  – Aprobar a concesión de 15 becas de inscripción, para socios da SGXX que acrediten polo         menos un ano de antigüidade, para o XXVI Congreso da SGXX a celebrar en Pontevedra.
  – Aprobar a concesión de dous premios ás mellores comunicacións orais (clínica e social) de       600 euros cada un deles e dun ao mellor póster de 400 euros.
 • Aprobar a creación dun grupo de traballo en relación coa Síndrome de Down e o envejecimiento que será coordinado pola socia e membro da Xunta Directiva: Mª Dores Monteagudo, coa que os socios/as interesados en traballar neste campo poden poñerse en contacto.
REUNIÓN DA XUNTA DIRECTIVA 17 de Outubro de 2013
SGXX reunión junta directiva 17 octubre 2013

Na reunión da Xunta Directiva da Sociedade celebrada o día 17 de outubro en Pontevedra, tomáronse os seguintes acordos:

1) Acreditación e VºBº ás seguintes actividades:

 • “VIII Xornadas de información socio-sanitarias dá Serra de Outes”, solicitado polo socio Sr. D. José Divos
 • Curso de “Formación para a especialización no coidado de enfermos de Alzheimer”, solciitado pola Asociación de enfermos de Alzheimer de Ferrol (AFAL)
 • Proxecto “Acción de voluntariado para persoas maiores”, solicitado polo socio Sr. D. David Facal
 • Dar o VºBº á firma dun convenio de colaboración coa Federación Galega de Institucións para ou Síndrome de Down (Down Galicia)

2) Difundir as actividades dos grupos de traballo sobre Actividade Física en Centros Sociosanitarios e Ferramentas de Avaliación Cognitiva e Neuropsicológica a fin de que todos os socios que queiran incorporarse poidan facelo poñéndose en contacto cos coordinadores, Prof. Raimundo Mateos (USC) e Prof. David Facal (USC), respectivamente.

3) Aprobar o Comité Organizador e Científico, así como a sede para a celebración do XXVI Congreso da Sociedade Galega de Gerontología e Geriatría que será en Pontevedra os días 20 e 21 de xuño de 2014.

REUNIÓN DA XUNTA DIRECTIVA 18 de Xulio de 2013

Na reunión da Xunta Directiva celebrada o día 18 de xullo de 2013, entre outros temas tratáronse e aprobaron os seguintes:

 • Conceder o aval da Sociedade ao proxecto europeo do Grupo de Investigación en Gerontología da UDC denominado: Active Ageing Learning Community (a-Learn)
 • Aprobar as contas do XXV Congreso Internacional da SGXX celebrado na Coruña, que arroxaron un saldo positivo de 794?
 • Aprobar o reglamento para a posta en marcha dos Grupos de Traballo da Sociedade e poñer en marcha os seguintes:
  – A proposta do Vocal de Psicogerontología: Estudo galego sobre o emprego e optimización de ferramentas de valuación cognitiva e neuropsicológica (Coordinador: David Facal)
  – A proposta do Vocal da Sección Clínica: Programa de Actividade Física en Centros Sociosanitarios (Coordinadores: Raimundo Mateos e Chema Cancela)
 • Abrir de prazo ata o 30 de outubro de 2013, para que todos aqueles socios que queiran incorporarse aos Grupos de Traballo, fágano poñéndose en contacto cos coordinadores.
REUNIÓN DA XUNTA DIRECTIVA 20 Decembro de 2012 Edificio Universitario de Oza

Reunidos: Presidente D. José Carlos Millán Calenti, Vicepresidente D. Javier Pérez Martín,Vicepresidenta 2ª Dña. Rocío Malfeito Tesorera Dña. Leire Lodeiro Fernández, Secretaria Dña. Paula Mª Mañá Rendal, Vocal de Centros Gerontológicos D. Cesáreo López Vidal

Escusan asistencia: Vocal de Gerocultura D. Francisco José García López González, Vocal Sección Clínica D. Raimundo Mateos Álvarez, Vocal de Sección Social Dña Mª de Graza Areñas Gómez, ,Vocal de Psicogerontología D. David Facal Maio ,Vocal de Enfermería Dña. Eva Mª Carro Fernández, Vocal de Formación e Investigación Dña. Mª Dores Monteagudo González

De acordo á orde do día establecido, acordan nos seguintes términos:

 • Lectura e aprobación, se procede, do acta anterior
  Apróbase por unanimidad a acta referido á reunión do día 27 de decembro de 2012
 • Informe do Presidente
  PAGINA WEB: Nova normativa de avales redactada polos membros da xunta David Facal e Mª Dores Monteagudo.FACEBOOK: A cargo de Leire Lodeiro e María Areñas, utilizarase para publicitar e difundir noticias achega do próximo congreso, tratando de facer chegar esta información a entidades relacionadas coa gerontología e a geriatría como poden ser centros de día, residencias, etc.ENTIDADES SUBCONTRATADAS: Suscítase a continuidade das entidades subcontratadas pola sociedade:Galega de Publicidade (páxina web e base de datos de socios) ,Algalia (contabilidad e fiscal) e Tilo Comunicacións (Publicidade e prensa).PROXECTO GRUNDTVIG: Estamos á espera da súa pechadura e liquidación final.APARTADO DE CORREOS 939. É o novo aparatado de correos da sociedade, situado en Coruña (15001).
 • Informe dos diferentes cargos electos da Xunta Directiva
  Dña. Leire Lodeiro, tesorera, informa achega do estado das contas da sociedade trala pechadura do congreso de Santiago de Compostela; as cales presentan un importante beneficio para a nosa Sociedade.D. Javier Pérez, vicepresidente 1º comenta a posibilidade de publicar a guía elaborada co proxecto Grundvig. Suscítase difundila en formato PDF na páxina web. Tamén informa achega do material de imprenta da SGXX que trouxo para entregar hoxe e que inclúe sobres, follas con membrete,…

– XXV Congreso Internacional da SGXX a celebrar na Coruña.

Reunión e presentación dos membros do Comité Organizador preséntanse os membros do Comité Organizador do XXV Congreso a Xunta Directiva e se debate achega do Congreso.

– Ruegos e preguntas

A Xunta Directiva manifesta o pésame polo recente falecemento do pai do Dr. Vázquez, anterior presidente desta Sociedade.

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás 18,00 horas no día e lugar arriba sinalado.

RESUMO DA REUNIÓN DA XUNTA DIRECTIVA 27 de Setembro 2012 Colexio de Médicos de Santiago de Compostela

O Presidente informa achega do funcionamento da páxina web da sociedade: suscítase a actualización da mesma incluíndo información de cursos e masters oficiais existentes en Galicia. Decídese a modificación dos requisitos necesarios para a concesión de avales científicos.

Coméntase achega da situación dos Grupos de Traballo xa existentes na sociedade. Dado que non están activos decídese a anulación dos mesmos.

Coméntase achega do boletín semestral; decidíndose a recopilación mensual das actividades nun documento que podería chamarse Boletín e que se publicaría na páxina web. Realizándose un resumo de todos eles para constituír un Boletín semestral. Suscítase a posibilidade de enviar correos electrónicos aos socios cun link á páxina web para que estes estean informados e actualizados.

Respecto de FACEBOOK, suscítase mantelo e dinamizarlo dotándoo de contidos. O obxectivo será difundir as noticias da Sociedade e tratar de captar socios.

Coméntase achega de actualizar as Normativas das Bolsas e Premios. Decídese no próximo congreso manter os tres premios existentes modificando as normas e bases do concurso para contar cos datos dos participantes para así non ter problemas á hora de facer efectivo o pago do premio. Suscítase ampliar as bolsas de inscripción para o próximo congreso así como decídese non manter as bolsas de investigación por quedar desertas nos dous últimos anos.

Dáse o visto bo a posibilidade de establecer un convenio marco coa Universidade de Vigo e estudar a posibilidade de facelo coas outras dúas universidades da CC.AA. A Coruña e Santiago de Compostela.

Co fin de dinamizar a incorporación de novos socios suscítase que aqueles que formulen preinscripciones, estas sexan revisadas nas reunións realizadas cada tres meses en lugar de que sexan cada ano.

Coméntase achega do próximo congreso da Sociedade que se levará a cabo na Coruña os días 10 e 11 de maio, contando como sé co salón de actos do Edificio Universitario de Oza. Establécese formar unha Comisión Técnica que se encargue da organización do Congreso, da que sería presidente Jose Carlos Millán, Secretaria Ana Maseda, Tesorera Leire Lodeiro, e entre as vocales estaría Paula Mañá. Coméntase que na próxima reunión de Decembro traeranse distintas propostas por parte dos membros respecto ao congreso.

A vocal de enfermería informa achega do próximo exame EIRa celebrar o día 2 de febreiro de 2013, facilitando a información para que sexa colgada na páxina web da sociedade. Tamén informa e pide o apoio da Sociedade achega da posibilidade de que o tempo de traballo en centros privados sexa ter en conta, en igualdade de condicións, para as prazas do SERGAS. Moción que a Xunta aproba.

Por parte do vocal do área clínica suscítase a constitución de novos grupos de traballo dando prioridad ao ámbito da Atención Primaria, tratando de mellorar a comunicación desde a sociedade coa mesma. Para mellorar dita comunicación, suscita a posibilidade de realizar enquisas cos socios de Atención Primaria a fin de ver en que lles gustaría traballar ou están traballando.

Tamén se suscita a posibilidade de establecer vías de comunicación a través da web.

XUNTA DIRECTIVA 5 de Xullo 2012

O pasado 5 de xullo a nova Xunta Directiva da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría reuniuse na súa primeira xuntanza a fin de establecer a estratexia de funcionamento para os próximos tres anos así como para recibir o traspaso das competencias da Xunta anterior.

Ao longo da reunión, tratáronse diferentes temas de interese entre os que se atopaba a ratificación do Congreso da Sociedade para o ano 2013, que se celebrará en A Coruña en datas por confirmar pero que posiblemente sexan as do 10 e 11 de maio unha vez confirmada a sede, que pretende ser o Paraninfo da Universidade ou outras instalacións da mesma. Tamén se acordou prorrogar os contratos coas entidades de xestión contable, da páxina web e do gabinete de prensa ata decembro de 2012.

Empeza a escribir e presiona "Intro" para buscar