D. José María Failde Garrido

Presidente

D. José Maria Faílde Garrido
D. José Maria Faílde Garrido

Doutor en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela con Premio extraordinario de Doutorado; Título Oficial de Especialista en Psicoloxía Clínica e diplomado en Ciencias Criminolóxicas.

Profesor titular da Universidade no Área de Personalidade, Evaluación e Tratamentos Psicolóxicos da Facultade de Ciencias da Educación (Universidade de Vigo) dende 1997. Director da Área de Planificación do Campus de Ourense-Campus da Auga (Universidade de Vigo).

Psicólogo Clínico, con 16 anos de práctica profesional en institucións sociosanitarias do terceiro sector; colaborador nos últimos 20 anos en empresas e institucións públicas e privadas no ámbito da formación, especialmente en xerontología, Counselling para persoal sociosanitario, habilidades de comunicación e atención ao usuario.

Autor de máis de cen publicacións entre libros, artígos de libros e de revistas científicas, de ámbito nacional e internacional de gran prestixio. Ten participado e dirixido multitude de proxectos de investigación. Premiado con varios galardóns de investigación, é voluntario en distintas organización no gubernamentais, especialmente no ámbito das emerxencias psicolóxicas.

Organizador de múltiples accións formativas (másters, postgraos, congresos, seminarios, cursos de verán), desempeñou varios cargos de xestión e é investigador en temas relacionados ca saúde sexual, a xerontoloxía, a avaliación neuropsicolóxica, saúde e calidade de vida en xeral.

D. José Ramón Martínez Calvo

Vicepresidente 1º

D. José Ramón Martínez Calvo
D. José Ramón Martínez Calvo

Licenciado en Mediciña y Ciruxía pola Universidade de Santiago de Compostela.

Medico especialista en Xeriatría.

Médico adxunto do Servicio de Xeriatría do Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.

Profesor de Xeriatría na universidade de Santiago, no campus de Lugo, Facultade de Enfermaría.

Co-Organizador das Xornadas das Persoas Maiores do Concello de Lugo, a través da área de Servicios Sociais.

D. Raimundo Mateos Álvarez

Vicepresidente 2º

D. Raimundo Mateos Álvarez
D. Raimundo Mateos Álvarez

Profesor Titular de Psiquiatría (USC)

Responsable da Unidade de Psicoxeriatría, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Ex-presidente da International Psychogeriatric Association (IPA), Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG), Vicepresidente da European Association of Geriatric Psychaitry (EAGP)

Vicepresidente da SGXX en varias xuntas directivas

Organizador de varios congresos nacionais e internacionais en Galicia (SGXX, IPA, SEPG, EAGP)

Diploma en Dirección e Xestión de Centros Xerontolóxicos (USC)

Director de varios estudios epidemiolóxicos sobor da saúde mental dos mayores en Galicia

Dña. María D. Dapía Conde

Secretaria

Dña. María D. Dapía Conde
Dña. María D. Dapía Conde

Licenciada en Pedagoxía e Doutora en Psicopedagoxía.

Profesora Titular – Universidade Vigo.

Profesora Titora da UNED (con venia Docendi).

Participación no Programa Internacional de Doutoramento en Ciencias Sociais e Envellecemento.

Experiencia en xestión universitaria (Directora Departamento de AIPSE, Vicedecana Facultade de Educación).

Investigadora e formadora en xerontoloxía.

Colaboradora con entidades sociais do ámbito xerontolóxico (AFAOR, ATEGAL, Cruz Vermella…).

D. José Manuel Pazos Seco

Tesoureiro

D. José Manuel Pazos Seco
D. José Manuel Pazos Seco

Director Técnico e de operacións de Geriatros S.A.U.

Médico e ciruxán pola Universidade de Santiago (1981); Máster en Calidade Asistencial en Atención Primaria pola Universidade de Murcia; Director de Instalacións de rayos X con fins de diagnóstico polo Consello Superior de Enerxía Nuclear; Máster en Dirección e Xestión de Programas e Centros Xerontolóxicos Socio Sanitarios da Universidade de Vigo.

Profesor do Máster en Dirección e Xestión de Programas e Centros xerontolóxicos socio sanitarios da Universidade de Vigo; Profesor do Curso de Máster e Experto en Xerontoloxía Clínica na Universidade de A Coruña; Colaboradorar habitual na prensa escrita no ámbito da xeriatría (por exemplo no Diario El Mundo).

Iniciou a súa vida profesional no Sergas nos servicios de Urxencias de Ferrol (1981-1986). Posteriormente é director médico no Policlínico Virxen de Covadonga en Laraxe (Cabanas). Despois traballa no INSERSO, no CAMF de Ferrol (1992-1998) e finalmente chega a Geriatros onde é director técnico e de operacións.

Dña. Gloria Rodríguez Cabaleiro

Vogalía Clínica

Dña. Gloria Rodríguez Cabaleiro
Dña. Gloria Rodríguez Cabaleiro

Licenciada en medicina e cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela.

Diplomada en Xeriatria e Master en dirección e xestión de centros sociosanitarios.

Exercicio profesional en atención primaria de saúde en Lugo, centro de atención a pacientes con diversidade funcional psíquica en Xixón.

Ampla experiencia clinica no campo da geriatria en centro sociosanitario da xunta de Galicia en Vigo (1991 a 2007) do mesmo xeito que en residencias privadas xeriátricas onde continuo exercendo.

Médica valoradora de discapacidade e dependencia.

Dña. Rosa Mínguez

Vogalía Social

Dña. Rosa Mínguez
Dña. Rosa Mínguez

Diplomada en Educación Social.

Máster en Xestión e atención a personas maiores.

Especialista Universitaria en Intervención e atención de persoas en situación de dependencia.

Curso superior en Dirección de Centros Xerontolóxicos.

Máis de 20 anos de Experiencia profesional como:

  • Educadora social. Área intervención socioeducativa en centros residencias e centros de día para persoas maiores, públicos e privados.
  • Coordinadora de Equipa Interdisciplinar en Centro Residencial para Persoas Maiores, privado.
  • Directora de Centro de Día para Persoas Maiores, centro público.
  • Formadora en obradoiros de emprego, especialidade de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Domicilios. Xunta de Galicia.
  • Formadora en Módulos de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións. Xunta de Galicia.

D. César Bugallo Carrera

Vogalía de Psicoxerontoloxía

D. César Bugallo Carrera
D. César Bugallo Carrera

Doutor en Xerontoloxía.

Licenciado en Psicoloxía.

Psicólogo sanitario.

Psicólogo e director do Centro Terapéutico de Alzhéimer de AFAFeS.

Profesor universitario.

Investigador do Grupo de Investigación de Dependencia, Xerontoloxía e Xeriatría da USC.

Investigador do proxecto “SAPIENS: Servicios y Aplicaciones para un Envejecimiento Saludable”.

Dña. Eva Mª Carro Fernández

Vogalía de Enfermería

Dña. Eva Mª Carro Fernández
Dña. Eva Mª Carro Fernández

Diplomada en Enfermería.

Enfermera especialista en Xeriatría.

Master en Dirección e Xestión de Centros Socio santarios.

Coordinadora do centro Xerontoloxico DomusVi Narón.

Dña. Natalia Vérez Cotelo

Vogalía de Xerocultura

D. Natalia Vérez Cotelo
D. Natalia Vérez Cotelo

Doutora en psicoloxía.

Licenciada en farmacia.

Profesora ensino superior e TECH Universidade Tecnolóxica.

Profesora educación superior. Consellería educación.

Profesora Universidade CEU-San Pablo (12 anos).

Farmacéutica de Atención primaria (6 anos).

Investigadora na área de psicopatologías de coidadores de enfermos de Alzheimer.

D. Rafael Vázquez

Vogalía de Centros Xerontolóxicos

D. Rafael Vázquez
D. Rafael Vázquez

Licenciado en farmacia.

Master en Dirección de Centros e Servizos Xerontolóxicos Socio-sanitarios pola Universidade de Vigo.

25 anos de experiencia en centros residenciais privados e concertados en diferentes empresas, con distintas responsabilidades de organización, xestión e posta en marcha de centros, 20 deles como director de residencia.

Na actualidade, director da Residencia DomusVi Narón.

Dña. Mª Elena Mosquera Losada

Vogalía de Formación e Investigación

Dña. Mª Elena Mosquera Losada
Dña. Mª Elena Mosquera Losada

Graduada en enfermaría

Especialidade en Xeriatría

Enfermeira no CRAP I (máis de 7 anos)

Profesora Universitaria, Enfermaría xeriátrica en Grado de Enfermaría  (con venia Docendi)

Directora de más de 35 TFG (Grado Enfermaría – campo Xeriatría) Asesora da Xunta de Galicia

Investigadora e formadora na área de Xeriatría (30 años)

Asesora de la Xunta de Galicia en el recoñecemento de competencias de las especialidades de atención sociosanitaria a persoas dependentes

Empeza a escribir e presiona "Intro" para buscar