Conferencia do Prof. José Manuel Ribera Casado

 In Actividades e Congresos

Organizada pola Real Academia de Medicina e Cirurxía e a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría celebrouse o pasado día 5 de xullo na sede da Real Academia de Medicina e Cirurxía, a conferencia maxistral do Prof. José Manuel Ribera Casado, Catedrático emérito de Xeriatría da Universidade Complutense de Madrid que versou sobre a Actualidade da Xeriatría. Nela o Prof. Ribera Casado expuxo o desenvolvemento da disciplina de Xeriatría dende a utilización por primeira vez do nome por Nascher ata a actualidade, facendo mención á necesidade de incrementar o número de xeriatras no sistema hospitalario.

De esquerda a dereita os profesores Raimundo Mateos (Vogal área Clínica), Ribera Casado, Dr. Andrés Vázquez (anterior Presidente SGXX) e Prof. Millán Calenti (Presidente SGXX).

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search