DOWN GALICIA 2º Comunicado Conxunto

 In Actualidade

As persoas coa Síndrome de Down reclaman que se respecte a súa capacidade para decidir sobre a súa vida.

Non son moitas as oportunidades nas que persoas coa Síndrome de Down poder facer oír a súa voz en público. Por este motivo, o Día Mundial da Síndrome de Down (21/03) é un día de especial importancia para que poidan erixirse en protagonistas e acadar certa repercusión mediática e social.

Con ocasión do público celebrado por Down Galicia, as persoas coa Síndrome de Down reclamaron o seu dereito á AUTONOMÍA PERSOAL, nos seguintes termos:

TEMOS DEREITO A:

  • Elixir libremente e a asumir responsabilidades.
  • Estudar, traballar, querer e relacionarnos.
  • Levar una vida normalizada en todos os ámbitos das nosas vidas diarias.
  • Explorar, experimentar e equivocarnos para desenvolvernos como persoas.

RECLAMAMOS:

  • Colaboración de toda a sociedade para responder ás nosas necesidades.
  • Implicación dos poderes públicos para conseguir unha sociedade igual en oportunidades.
  • Que se entendan e recoñezan as diferenzas de todos e todas.

Desde Down Galicia, parécenos importante que se coñezan as súas reivindicacións e que se teñan en conta desde todos os ámbitos. Por esta razón, quixemos centrar esta comunicación nas súas aspiracións como persoas, por entender que é preciso prestar atención ás súas propias palabras para poder abordar outras facetas que lles afectan.

SGXX e DOWN GALICIA 2º Comunicado Conxunto

Foto de familia do acto institucional celebrado por Down Galicia o Día Mundial da Síndrome de Down.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search