en Actualidade, Envejecimiento saludable, Prensa

A Área Sanitaria de Vigo, a Universidade de Vigo e a Sociedade Galega de Xeriatría asinaron hoxe un acordo de colaboración para a promoción do envellecemento saudable e a prevención e tratamento da soidade non desexada en persoas maiores

Vigo, 22 de xaneiro de 2024. O xerente da Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente; o reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa; e o presidente da Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía (SGXX), José Mª Failde, asinaron un acordo de colaboración para a promoción do envellecemento saudable e a prevención e tratamento da soidade non desexada en persoas maiores.

Trátase de establecer unha colaboración para abordar de modo conxunto unha  investigación neste ámbito, sobre todo na detección, a prevención e o tratamento da soidade non desexada coa finalidade de minimizar o seu impacto na saúde dos nosos maiores.

Polo tanto, o obxecto do Acordo é definir e organizar o conxunto de accións relacionadas co coñecemento da situación das persoas maiores de 75 anos en situación de Soidade Non Desexada e planificar o conxunto de accións preventivas para garantir uns parámetros de saúde adaptados ás súas necesidades. Ademais, tamén se vai promover a coordinación de todos os axentes implicados a nivel comunitario para abordaxe deste fenómeno social e establecer un protocolo de cooperación interinstitucional no eido da saúde.

Programa piloto Centros de saúde

Para realizar esta investigación, coordinada a través do servizo de Traballo Social da Área Sanitaria de Vigo, vaise desenvolver un programa piloto nos centros de saúde de A Cañiza, A Guarda, Val Miñor, Moaña e Ponteareas.

O proxecto consiste na identificación das principais problemáticas dos maiores de referencia neses centros de saúde, co obxectivo de avaliar resultados e implementar esta metodoloxía de acción comunitaria en todos os centros de saúde da Área Sanitaria de Vigo.

O Servizo de Traballo Social da Área Sanitaria de Vigo comprométese proporcionar, de xeito anónimo, á Universidade de Vigo e á Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía datos relativos ás características socio-demográficas e clínicas de persoas maiores, de cara a identificar factores de risco e causas da Soidade Non Desexada, así como factores vinculados co envellecemento saudable e a lonxevidade.

Pola súa banda, a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría e a Universidade de Vigo comprométense a proporcionar o asesoramento técnico e metodolóxico para a análise de datos, de cara a traducir os resultados de investigación en mellora da calidade de vida das persoas maiores.

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

Os obxectivos e tarefas do presente acordo están aliñadas cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), establecidos en 2015 pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas. Neste senso, o envellecemento afecta a cada un dos Obxectivos do Desenvolvemento como son a erradicación da pobreza, a eliminación da fame, ou acadar  unhas cidades e asentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sostibles. Así mesmo, tamén se está a desenvolver unha estratexia nacional para combater a soidade non desexada, que afecta de modo especial ás persoas maiores.

Por isto, ante a necesidade de promover e coordinar actividades para a prevención e promoción de saúde nas persoas maiores e considerando que a Soidade Non Desexada está identificada como un dos principais problemas de saúde, decidiuse formalizar este Acordo de colaboración.

Artigos recentes

Empeza a escribir e presiona "Intro" para buscar

Portada libro de Actas del 32 Congreso de la SGXX que recoje las ponencias científicas del eventoacto de presentación congreso Consellería de Política Social